• English: PIM systems
  • Deutsch: PIM-Systeme die Ihr Alltag leichter machen
  • Svenska: PIM-system för en enklare vardag
  • Dansk: PIM-systemer til at gøre din hverdag lettere

Katalog med Adobe InDesign® og PIM

Anvender du Adobe InDesign®, og lignende professionelle designprogrammer til at administrere dit produktkatalog, så integreres Perfion PIM Systemet meget problemfrit med disse.

Kataloger med masser af produktinformation - let med Perfion PIM og InDesign

Processen fungerer således, at du fortsat laver alt arbejdet med katalogdesign – dvs. selve designprocessen - i Adobe InDesign®, både den oprindelige opsætning, og når der skal tilføjes nye produkter. Med Perfion PIM-software integreret med Adobe InDesign® hentes produktinformationerne efterfølgende direkte ind i kataloget fra Perfion og fra stamdatabasen, dvs. fra dit ERP-system. I modsætning til tidligere (uden PIM-system), hvor du brugte oceaner af tid på at kopiere al produktinformation ind i kataloget manuelt.

Al produktinformation hentes fra ét enkelt sted

Integrationen mellem Adobe InDesign® og Perfion PIM-systemet sikrer, at dine produktkataloger henter alle produktinformationer fra ét enkelt sted, i stedet for at informationerne kopieres ind fra mange forskellige datakilder. ”Single Source of Truth” er den grundlæggende ide bag et PIM-system.

Vælg at opdatere produktinformation automatisk og undgå fejl

Ændrer du dine produktinformationer i Perfion PIM-systemet eller i dit ERP-system, kan du vælge, at informationerne automatisk også bliver opdateret i dit Adobe InDesign®-administrerede produktkatalog. På denne måde effektiviserer du arbejdsprocesser, der tidligere har været langsommelige og har krævet manuelt arbejde. Samtidig garanterer du en langt højere præcision. Der er ganske simpelt en meget mindre fejlmargin, når du kun skal opdatere produktinformationer ét enkelt sted i forhold til at skulle opdatere informationerne på tværs af mange forskellige platforme. Dette er Perfion PIM-systemets grundlæggende forcer, når det integreres i dit arbejde med Adobe InDesign®.

Kontakt Perfion