• English: PIM systems
 • Deutsch: PIM-Systeme die Ihr Alltag leichter machen
 • Svenska: PIM-system för en enklare vardag
 • Dansk: PIM-systemer til at gøre din hverdag lettere

PIM-system

Ett PIM-system är effektivt för att styra större mängder produkter och produktdata.

Fördelen är att du på ett effektivt sätt både håller reda på din produktinformation och samtidigt kan tillgängliggöra den över många olika plattformar.

PIM är en förkortning av Product Information Management, som betyder produktinformationsstyrning.


Updated product information on all your channelsVi ska titta lite närmare på fördelarna med just Perfion och kasta ljus över vilka verksamheter som skulle kunna dra nytta av att välja detta PIM-system.Perfion PIM-systemet är gjort för att användas med så gott som alla ERP-system (t.ex. Microsoft Dynamics® AX, Microsoft Dynamics® NAV och SAP – listan kan göras lång).

Uppdaterad och korrekt produktinformation överallt – hela tiden

Kort sagt är Perfion PIM-systemet särskilt riktat till mellanstora och stora företag som har en bred produktkatalog med produktinformation som ska delas mellan många olika plattformar, bland annat:

 • En eller flera webbsidor
 • Webbutik
 • Företagsportaler
 • Webbplatser för kunder och partner
 • Produktkataloger
 • Datablad
 • Sociala medier
 • Nyhetsbrev

På alla dessa plattformar är det viktigt att informationen om de olika produkterna alltid är helt uppdaterad och korrekt.

Denna önskesituation kan uppnås genom att hålla all produktinformation på ett enda ställe, nämligen Perfion PIM-systemet, varifrån informationen publiceras på alla plattformar samtidigt. Perfion fungerar således som en enda källa för information (”Single Source of Truth” – förkortat SSOT).

Med andra ord kommer all tillgänglig information om en given produkt alltid att stämma överens på alla plattformar samtidigt när den uppdateras via Perfion PIM-systemet.

PIM och ERP fungerar perfekt tillsammans

För att få bästa möjliga utbyte av ditt Perfion PIM-system bör ditt företag redan använda ett ERP-system som Perfion är gjort för att integreras med. På grund av den fullständiga integrationen mellan Perfion och ERP-systemet kan du snabbt och effektivt uppdatera produktkatalogen direkt via din ERP-applikation. Via ditt ERP-system kommer du i Perfion att kunna hålla alla olika typer av information (bilder, text, video) och härifrån blixtsnabbt kunna upprätta prislistor och datablad i Excel-, Word- eller PDF-format och mycket annat.

Dessutom får du med ett Perfion PIM-system fördelen att du kan lägga in en produkt i systemet i samma ögonblick som den första idén till produkten uppstår. Alltså långt innan produkten når ut till kunder och partner. Och innan den blir inlagd som standardprodukt i ditt ERP-system. På så sätt kan du löpande spara information om produkter som håller på att läggas in, samtidigt som du hela tiden håller dem uppdaterade.

Uppdatera dina InDesign-produktkataloger löpande med PIM

Precis som Perfion arbetar perfekt tillsammans med ERP-system, är Perfion PIM-systemet perfekt att använda tillsammans med Adobe InDesign®. Med hjälp av mallar, om innehållet kan automatiseras mer eller mindre efter dina önskemål, är en kombination av Adobe InDesign®, ERP-systemet och Perfion PIM-systemet den absolut bästa lösningen på marknaden just nu, när det gäller hantering av produktkataloger över flera plattformar (Multi Channel Management).

Multi Channel Management uppnår du när du väljer ett Perfion PIM-system för att administrera en produktkatalog till webbutiker. I samma ögonblick som du exempelvis får in nya produkter kan du bara på några minuter föra in dem i hela systemet, eftersom alla plattformar hämtar från samma källa, nämligen Perfion PIM-systemet. Det är med andra ord slut med att behöva uppdatera produktkatalogen manuellt gång på gång. Med några få klick kommer nya produkter att integreras helt över hela linjen, både i din egen katalog, på dina partners webbsidor, på mikrowebbplatser o.s.v

PIM indexerar produktsortimentet i din webbutik

Om du vill ta indexering av ditt företags produktsortiment i webbutiken till en helt ny nivå, är Perfion PIM-systemet en lösning du borde titta närmare på. Här har indexering gjorts enkel och inte minst mycket effektiv. Detta innebär både sparade arbetstimmar för manuell indexering och samtidigt en minskad felmarginal, eftersom all produktinformation hämtas från samma källa.

Kontakta Perfion