• English: PIM systems
  • Deutsch: PIM-Systeme die Ihr Alltag leichter machen
  • Svenska: PIM-system för en enklare vardag
  • Dansk: PIM-systemer til at gøre din hverdag lettere

PIM- och ERP-system

Använder ditt företag ett ERP-system till fakturaarbete, lagerstyrning m.m., och överväger du att utvidga ERP-systemet med ett system för produktinformationsstyrning?

Perfion PIM och ERP-systemerI så fall skulle ett Perfion PIM-system med största sannolikhet vara precis vad du behöver.

Perfion PIM (Product Information Management) ger dig möjlighet att administrera produktinformation för alla produkter i systemet från ett enda ställe och därefter dela informationen automatiskt över alla kommunikationsplattformar och kommunikationskanaler.

Perfion PIM är helt integrerat i ERP och kan kommas åt direkt härifrån

Produktinformationen synkroniseras och uppdateras överallt

Den stora fördelen med att Perfion PIM-systemet automatiskt skickar uppdaterad produktinformation till dina kommunikationskanaler är att du får synkronisering över hela linjen. Oavsett från vilken plattform dina kunder och andra intressenter hämtar företagets produktinformation, kommer informationen alltid att finnas tillgänglig i den senaste versionen. Om du uppdaterar en vara, ändrar specifikationer eller liknande kommer dessa ändringar att ske överallt på en gång.

Smidig integrering mellan PIM och ERP

Integreringen mellan Perfion PIM-systemet och din ERP-lösning går mycket smidigt. All styrning av produkter görs fortfarande via ERP, och du kommer snabbt att känna dig hemma i PIM-systemet som tillför optimala möjligheter att tillfoga olika typer av produktinformation (text, bilder, video, PDF-filer) som du behöver.

PIM-system blir standard

Det råder inga tvivel om att PIM-system som Perfion, som fungerar optimalt tillsammans med ERP-lösningar, kommer att bli standard i stora och mellanstora företag under de kommande åren. Blixtsnabb och effektiv hantering av all produktinformation är en konkurrensfaktor som företag inte längre har råd att bortse ifrån på dagens marknad.

Så hanterar Perfion dina data