• English: PIM systems
  • Deutsch: PIM-Systeme die Ihr Alltag leichter machen
  • Svenska: PIM-system för en enklare vardag
  • Dansk: PIM-systemer til at gøre din hverdag lettere

PIM kort förklarat

Ett PIM-system är kort förklarat ett system för konsekvent styrning av alla typer av produktinformation. PIM är en förkortning av Product Information Management, alltså produktinformationsstyrning.

Vilka fördelar får jag med ett Perfion PIM-system, och hur kan jag ta reda på huruvida Perfion passar mig och mitt företag?

Ett PIM-system utgör ett enda arkiv för produktinformation

En enda källa för produktinformation på alla marknadsföringsplattformar

Perfion riktar sig till mellanstora och stora företag som har ett stort produktsortiment och som behöver förmedla detta över flera plattformar. Dessa plattformar kan vara webbsidor, företagsportaler, webbplatser för kunder och partner, produktkataloger, webbutik, prislistor, datablad, sociala medier, nyhetsbrev m.m.

Fördelen med ett PIM-system är att du få ett enda arkiv (SSOT – Single Source of Truth) där all produktinformation hålls, och varifrån den kan hämtas efter behov. För det första får du en effektiv och enhetlig presentation av dina produkter som alltid finns lätt tillgängligt. För det andra går det mycket fort att uppdatera dina produkter när du använder ett PIM-system som Perfion.

Full integrering med ditt ERP-system

Perfion Product Information Management är helt integrerbart med de flesta ERP-lösningarna (t.ex. Microsoft Dynamics® AX, Microsoft Dynamics® NAV, SAP och många fler).  Det innebär att du blixtsnabbt kan hämta lageruträkningar, priser och annan direktuppdaterad ERP-information. Du kan arbeta med Perfion PIM-systemet direkt via ERP-applikationen, där du bland annat kan hantera produktinformation och skapa datablad och liknande i Word- och PDF-format. Samtidigt får du fördelen att du kan lägga in nya produkter i systemet i samma ögonblick som idén uppstår och långt innan produkten tas till marknaden. Alla nya produkter kommer att gå igenom olika faser när den är under utveckling. Med ett PIM-system kan du blixtsnabbt uppdatera ändringar av produkten, så att du alltid har den nyaste versionen sparad och tillgänglig.

Lägg in nya produkter snabbt i dina InDesign-kataloger med hjälp av PIM

Med Perfion PIM-systemet kan du lägga in nya produkter i kataloger blixtsnabbt när du använder Adobe InDesign®. Detta görs bland annat med hjälp av mer eller mindre automatiserade mallar som både strömlinjeformar produktkatalogen och samtidigt ger snabb uppdateringsmöjlighet när det tillkommer nya produkter.

Manuell uppdatering på alla onlineplattformar är ett minne blott

Med Perfion får du full kontroll över dina produkter över alla kanaler (Multi Channel Management), bl.a. i din webbutik. Låt oss ställa upp ett exempel där du precis fått in en ny produkt. Utan ett PIM-system skulle du behöva uppdatera produkten manuellt i alla olika kanaler där produkten ska visas. Förutom själva webbutiken vill du ofta visa produkten på en eller flera webbplatser, mikrowebbplatser, partners webbplatser, företagsportaler, visningar i butik, i kataloger m.m. Samma situation gör sig gällande om en av dina befintliga produkter ska uppdateras. Med ett Perfion PIM-system blir manuell uppdatering ett minne blott! Fördelen med Perfion är just att alla kanaler hämtar information om produkten automatiskt från ett enda ställe.

Perfion PIM-systemet är den perfekta lösningen för ambitiösa företag som redan använder ett ERP-system och som vill utvidga sina marknadsföringskanaler med en webbutik. Med hjälp av Perfion-programlösningen kommer du alltid att ha korrekt och uppdaterad produktinformation i din webbutik.

Kontakta Perfion