• English: PIM systems
  • Deutsch: PIM-Systeme die Ihr Alltag leichter machen
  • Svenska: PIM-system för en enklare vardag
  • Dansk: PIM-systemer til at gøre din hverdag lettere

Katalog med Adobe InDesign® och PIM

Om du använder Adobe InDesign® och liknande professionella designprogram när du skapar produktkataloger, integreras Perfion PIM-systemet helt problemfritt med dessa.

Kataloger med stora mängder produktinformation – enkelt med Perfion PIM och Adobe InDesign®

Processen går till så att du fortsätter att göra all katalogdesign i Adobe InDesign®, både den ursprungliga uppsättningen och när det ska tillfogas nya produkter. Med Perfion PIM-systemet integrerat med Adobe InDesign® hämtas produktinformationen därefter direkt in i katalogen från Perfion och från stamdatabasen, d.v.s. ERP-systemet. Detta skiljer sig helt från förr (utan PIM-system), då du lade stora mängder tid på att kopiera all produktinformation in i katalogen manuellt.

All produktinformation hämtas från ett enda ställe

Integrationen mellan Adobe InDesign® och Perfion PIM-systemet ser till att dina produktkataloger hämtar all produktinformation från ett enda ställe, i stället för att informationen kopieras in från många olika datakällor. ”Single Source of Truth” är den grundläggande idén bakom ett PIM-system.

Välj att uppdatera produktinformation automatiskt och undvik fel

Om du ändrar din produktinformation i ditt Perfion PIM-system eller ERP-system kan du välja huruvida informationen också ska uppdateras automatiskt i din Adobe InDesign®-administrerade produktkatalog. På det här sättet effektiviserar du arbetsprocesser som tidigare har varit långsamma och krävt manuellt arbete. Samtidigt får du en mycket högre precision. Du får en mycket mindre felmarginal när du bara ska uppdatera produktinformation på ett enda ställe, jämfört med om du skulle uppdatera informationen över många olika plattformar. Detta är Perfion PIM-systemets grundläggande styrka när det integreras i arbetet med Adobe InDesign®.

Kontakta Perfion