• English: PIM systems
  • Deutsch: PIM-Systeme die Ihr Alltag leichter machen
  • Svenska: PIM-system för en enklare vardag
  • Dansk: PIM-systemer til at gøre din hverdag lettere

Webbutik med PIM

Utgör du en del av en ambitiös verksamhet som bland annat har en webbutik och där uppdatering av produktinformation är en viktig del? Hanterar du dina produkter i Microsoft Dynamics® AX, Microsoft Dynamics® NAV, SAP eller något annat ERP-system?

I så fall kommer en implementering av Perfion PIM-systemet med största sannolikhet bli en fördelaktig investering för ditt företag.

Vilka fördelar får du genom att integrera Perfion PIM-systemet med ditt nuvarande ERP-system och din webbutik?

Fyll din webbutik med värdeskapande produktinformation via Perfion PIM

Alltid uppdaterad produktinformation i din webbutik

PIM är en förkortning av Product Information Management, som är en träffande beskrivning för vad företag kan uppnå genom att använda systemet. För mellanstora och stora webbutiker, där många underleverantörer, partner, kunder och liknande intressenter är en viktig del av företagsmodellen, kan det snabbt bli mycket arbete med att hålla reda på all produktinformation. Ett Perfion PIM-system är gjort specifikt för att centralisera detta arbete från ett enda ställe och synkronisera informationen överallt. Det innebär för det första att det blir enklare för företaget att hålla reda på sin produktinformation. För det andra garanteras det att alla som behöver få tillgång till denna produktinformation i webbutiken får de senaste uppdateringarna. Du undviker oöverensstämmelse på grund av mänskliga misstag och får i stället samma information över hela linjen. Ett Perfion PIM-system fungerar som en enda källa för information (”Single Source of Truth”).

Administrera produktdata till din webbutik från ett enda ställe

Om ditt företag redan har en webbutik och samtidigt hämtar stamdata från ett ERP-system som t.ex. Microsoft Dynamics® AX, Microsoft Dynamics® NAV, SAP eller något annat ERP-system, kommer en implementering av Perfion PIM-systemet i webbutiken sannolikt att bli en smärtfri åtgärd. All administration av produkterna görs fortfarande via ERP-applikationen, då Perfion PIM-systemet oftast är helt integrerat i denna. Du behöver med andra ord inte växla mellan flera olika program när du ska administrera produktinformation i din webbutik. ERP-systemet är fortfarande kommandocentralen, vilket stärker upplevelsen av Central Data Management; känslan av att du har full kontroll över all produktinformation som du visar i webbutiken för kunder och andra intressenter.

Allt om E-handel med perfekta data